Projekty EFS | Koszalin


Możliwość podniesienia i uzyskania nowych kwalifikacji dla młodzieży NEET
z województwa zachodniopomorskiego.
Ogłoszenia

Świadczenie usług cateringowych
w ramach projektu EFS

Przedmiotem ogłoszenia jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia cateringu ( obiady i przerwa kawowa) podczas zajęć dla 84 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje dla młodzieży NEET z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
Świadczenie usług cateringowych odbywać się będzie w okresie maj - grudzień 2016r. Oferty prosimy nadsyłać na adres: interlogos@op.pl w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Data: 15.04.2016

Świadczenie usług doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w ramach projektu EFS

Przedmiotem ogłoszenia jest doradztwo zawodowe i pośrednictwo zawodowe dla 84 uczestników projektu „Nowe kwalifikacje dla młodzieży NEET z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
Świadczenie usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa zawodowego odbywać się będzie w okresie maj - grudzień 2016r. Oferty prosimy nadsyłać na adres: interlogos@op.pl w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Data: 15.04.2016

Poszukujemy trenerów oraz lektorów do prowadzenia zajęć w ramach projektu EFS

Przedmiotem ogłoszenia jest przeprowadzenie zajęć z wymienionych po prawej zagadnień dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje dla młodzieży NEET z województwa zachodniopomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w grupach 12-osobowych.

Zajęcia odbywać się będzią w okresie maj - grudzień 2016r. Oferty prosimy nadsyłać na adres: interlogos@op.pl w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (w ofercie prosimy wpisać stawkę godzinową brutto za przeprowadzone zajęcia).

Data: 15.04.2016
  • Doradca klienta – 80h/1gr.
  • Magazynier - 80h/1gr.
  • Telemarketer - 80h/1gr.
  • Sprzedawca – 80h/1gr.
  • Technik prac biurowych – 80h/1gr.
  • ICT – 80h/1gr.
  • Lektor języka angielskiego – 80h/1gr.
  • Lektor języka niemieckiego– 80h/1gr.

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników.


PROJEKTY EFS | INTERLOGOS

Nie zwlekaj, dołącz do projektu już dziś!